Text Téma Zveřejněno Štítky

Češi

Odsun po šedesáti letech

Zamyšlení nad rezidui vyhnání sudetských Němců 2005

Návrat z Evropy

Ke dvacátému výročí Sametové revoluce 2009

Denuncianti

Zamyšlení nad denunciačními vzorci v české společnosti 2010

Hrdinné zabíjení

Kritická analýza činnosti hrdinů protikomunistického odboje bratrů Mašínových 2010

Kocovina

Optimistická úvaha o pohybu české občanské společnosti 2010

Církevní restituce

Kritická glosa k zákonu o církevních restitucích 2012

Archivy

Kritická glosa ke změnám v Ústavu pro studium totalitních režimů, jeho smyslu a náplni 2013

Démoni, čáry a kruhy zla

Polemika s Václavem Bělohradským o sudetoněmeckém diskursu v podání Berndta Posselta 2013

Müllerův mlýn

Perzifláž českých dějin 20. století 2013

Nacionalismus jako řešení

O mechanismech a zádrhelích české identity 2013

Tykadla

Příspěvek k diskusi o případu Romana Smetany a české justici 2013

Člověk

Pudy a instinkty

Recenze knihy How the Mind Works (Jak funguje myšlení) Stevena Pinkera 2012

Jak chutná moc

Analýza zdrojů projevů a důsledků potřeby moci 2013

Psychopaté

Psychopatie ve společnosti a politice 2016

Proč nekradeš?

Zamyšlení nad fungováním etiky 2020

Ekonomie

Lovci mamutů

Perzifláž vývoje od jednoduché směny po finanční deriváty aneb kde končí obchod a začíná krádež 2008

Rohlíky a zbabělí zloději

Esej o kradení a vzájemně prospěšné směně 2009

Peníze jsou až na prvním místě

O mechanismech přesunů majetku zdola nahoru 2011

Mohli bychom klidně i bohatnout

Vývoj ekonomiky ČxyR 1918-2010 2014

Evropa

Klausův Evropeismus

Recenze protievropského vyznání Václava Klause 2006

Pražské jaro a rakouští bratranci

Reflexe šedesátých let a Pražského jara v Rakousku 2008

Evropské hodnoty

Obsáhlý esej o evropských hodnotách ve srovnání s americkými a o jejich současném stavu 2017

Novinář, který nechtěl být prezidentem

Nekrolog pro rakouského novináře Hugo Portische 2021

Historie

1968

Vzpomínka na Pražské jaro a jeho zakončení" 2003

Lety

Stručná historie cikánského tábora 2005

Cikáni

Obsáhlý esej o historii, české současnosti a vyhlídkách cikánské kultury 2008

Žába

Diskuse s Pavlem Urbanem o významu roku 1968 2009

Beneš a jeho dekrety

Obsáhlá rekapitulace Benešova londýnského působení 2010

Teorie diskontinuity

Polemika s Milanem Hulíkem o kontinuitě a diskontinuitě Československa po roce 1938 2011

Mnichovská zrada

O pozadí největšího českého traumatu 2014

Antonín Novotný

Krátká vzpomínka na našeho nejlepšího prezidenta 2018

Vítězný Únor

Poněkud neotřelá interpretace událostí, které vedly k Vítěznému Únoru 2018

Akční program

ČSSR versus Varšavská smlouva, Pražské jaro od sesazení Novotného až do invaze 2018

Zdravé jádro

Kritická rekapitulace týdne od 21. do 28. srpna 1968 a moskevských jednání 2018

Cilkova aféra

Připomínka aféry, která v roce 1998 zasáhla do česko rakouských vztahů 2018

Století dvacetiletek

1918-2018: ne osmičkové roky, ale dvacetiletky 2018

Plyšák

Sametově revolučí změna tábora 2019

Sousedé

Recenze a ex-post příspěvek k publikaci o česko-rakouských dějinách Sousedé 2020

9/11

K devatenáctému výročí oficiální spiklanecké teorie 2020

Já a My

Recenze knihy The Upswing s úvahou o periodách ducha doby 2021

Mezinárodní vztahy

Nejmocnější sedlák zapráská bičem

Kritická reflexe protiruské hysterie v českých médiích kolem gruzínského konfliktu 2008

Schwarzenbergova íránská hrozba

Polemika s článkem ministra Karla Schwarzenberga o iránském nebezpečí 2008

Kulturní teorie mezinárodních vztahů

Recenze knihy Richard Ned Lebow, A Cultural Theory of International Relations (Kulturní teorie mezinárodních vztahů) 2010

Je suis Musulman

Alternativní informace k propagandě války proti teroru a ukrajinských událostí 2015

Židé I – kořeny

První část - kořeny, historie a Izrael 2019

Židé II – identita a moc

Druhá část - identita a sionistické tažení 2019

Příští iránská revoluce

Výtah z eseje Erica Edelmana a Raye Takeyha o nutnosti svržení iránského režimu 2020

Pandořina skříňka

Kde se vzal, tu se vzal: Covid-19
Analýza globální manipulace
2021

Společnost

Život bez pravdy

Úvaha o pravdě v postmoderním světě 1995

Proč společnosti přežívají či zanikají?

Recenze knihy Jareda Diamonda Kolaps 2006

Příštích dvacet let

Ne osmičkové roky, ale dvacetileté přískoky tvoří naše dějiny 2009

Svatý Jiří

Esej o boji Dobra proti Zlu 2009

Anatomie jednoho referenda

Analýza fungování referenda na příkladu rakouského referenda o atomové energetice 1978 2010

Kupředu pravá

Analýza "pravicové" identity a elitárních společenství 2010

Hry a součty

Esej o kooperativních a konkurenčních vzorcích 2011

Stát, to jsem já

Úvaha o deficitech pluralitní demokracie a možných variantách řešení 2011

Ukrajina

Mexiko

Perzifláž expanze EU do Latinské Ameriky březen
2014

Kus hadru mezi Západem a Východem

Historie a průběh majdanských událostí a podíl USA a EU duben
2014

Na Bělehrad!

Analýza řízené eskalace ukrajinského konfliktu červen
2014

Gaza Global!

Analýza americké a evropské válečné propagandy ve prospěch Ukrajiny září
2014

Mírový projekt

Esej o pozicích Evropy v ukrajinském konfliktu říjen
2014