Boženko, chceme Toníkovi koupit k narozeninám knihu, co bys radila? ptali se soudruzi. Knihu ne, povídá Boženka, on už jednu má.

Byl to prostý člověk. A náš nejlepší prezident.

Nevím, jaká má kdo na prezidenty měřítka. Nejjednodušší je porovnat situaci při nástupu a odstoupení. Desetiletí od 19. listopadu 1957 je jediným obdobím naší samostatnosti, kdy se věci nesporně vyvíjely od horšího k lepšímu. O žádném jiném před ním ani po něm to říct nelze.

Můžeme porovnávat sebejistotu vůči momentálnímu protektorovi. Tenhle sebejistý nebyl. Lidé se mu vysmívali a věděl to. Trpěl pocity méněcennosti, před vzdělanými se styděl, zoufal si, že na funkci nestačí. Vůči Moskvě sebejistý byl. Odporoval Chruščovovi a přel se s ním, přestože mu vděčil za kariéru. Ze všech předáků byl jediný, kdo v říjnu 1965 protestoval proti jeho sesazení a Brežněvovu puči. Třikrát odmítl nátlak na umístění sovětských jednotek. O žádném jiném před ním ani po něm nic podobného říct nelze.

Byl stalinistou předválečného ražení. Aktivně se podílel na únorových událostech, instalaci diktatury proletariátu, Slánského procesu. Prosadil přísnou centralizaci, odstranil poslední zbytky slovenské autonomie, nechal vypracovat socialistickou ústavu. Za jeho vlády končí politické procesy, jsou propouštěni a rehabilitováni političtí vězni, vyšetřovány zločiny StB. Země se liberalizuje, zavádí prvky tržního hospodářství, kultura kvete jako nikdy, rozvíjejí se vědy, emancipuje se občanská společnost.

Lidé jsou na svou zemi hrdí.

Masaryk? Snad prvních deset let a z jiných startovních podmínek.

5. ledna 1968 ho ve funkci prvního tajemníka KSČ vystřídá Alexandr Dubček a demokratizační proces, který spustil, nabere vlastní život.

Když 22. března 1968 jako prezident odstoupil, okamžitě jsme se – maturanti – s jásotem rozběhli po škole a sundávali ve třídách ze zdí jeho portréty. Nikdo nám nebránil, nikdo se ho nezastal. Po nejlepším z našich prezidentů zbyla jen položka v seznamu.

Na jiných serverech: Britské listy