Názory jsou od toho, aby se lišily.

Pro ty mé to platí dvojnásob - kdybych měl stejné jako většina čtenářů nebo jako mediální mainstream, neměl bych potřebu je rozepisovat. A nemělo by cenu o nich diskutovat.

Píši o tom, co vidím jinak. O lecčems z toho jsem již se četnáři vedl mailové diskuze. Ty ovšem zůstaly jen mezi námi. To je zpravidla škoda, byly by často zajímavé i pro druhé.

Tady je možnost námitky, připomínky a nesouhlasné názory publikovat pro druhé přístupně a dát jim možnost se do diskuze zapojit. Stačí kliknout na   u kteréhokoliv příspěvku a napsat je.