Tlačítko  v záhlaví diskuse anebo některého z příspěvků otevře okno pro zaslání příspěvku. Na záložce Obsah je třeba zadat titul příspěvku a jeho text. U prvního příspěvku je rovněž třeba identifikovat se jménem a mailem na záložce Identita. Záložka Kontext rekapituluje vlákno diskuse do nového příspěvku.

Autor příspěvku jej může dodatečně upravovat pomocí tlačítka  .

Prosím ale, nepište příspěvky o tom, jak je svět zkažený ani jak funguje doopravdy. Pište v čem se podle vás já nebo někdo další mýlíme a jaké konstruktirvní závěry se dají z tématu vyvodit.

Ještě mě napadlo ohledně pozice evropských kolonizátorů – bylo tehdy  jejich konání odlišné od těch amerických? Viz Němci v Africe (relativně malá vina) - nebo král Leopold – belgický král v Kongu? Jen za jeho velitelství tam bylo zavražděno nebo zmrzačeno na 10 milionů domorodců.

Nemluvě o koloniálních praktikách Británie a Francie v Africe, Blízkém východě a Asii.

Byli ti fanatici v USA tehdy opravdu jiní než ti evropští?  To byli přece ti samí úctyhodní a zbožní občané. Nebo se pletu?

Mirek B.

 

Egon Bahr (SPD):  „Jakmile začne politik hovořit o hodnotách namísto o zájmech, je nejvyšší čas se zvednout a odejít z místnosti.“

 

P.S. K příspěvku pana Podrackého: Podle mne nelze odsun Němců brát jen jako reakci na zločiny nacistů za 2. války. Byl proveden rovněž podle nacionálních vizí. Ostatně čsl. stát se již za první republiky choval nespravedlivě k menšinám, všem – včetně Slováků, kteří asi nebyli menšinou, stejně jako Němci.

Vážený pane Janýre, jsem rád, že jste si založil blog poskytující možnost zobrazit všechny Vaše články a také snad se k nim i vyjadřovat. Nicméně jsem na něm nenašel možnost komentářů, takže zatím k Vašemu článku Evropské hodnoty se vyjádřím zde:

Článek je výborným zhodnocením minulé i současné situace. Opravdu není v intencích současného mainstreamu a podává informace v dnešní době potřebné.

Měl bych jen tyto připomínky, které ovšem nesměřují nějak k podstatě článku, ale jen k nějakým okrajovým vyjádřením:

-      Jak už se stalo u Vás zvykem srovnáváte nesrovnatelné věci v případě tzv. vyhnání sudetských Němců. Toto částečně vyhnání, částečně řízený odsun se nedá srovnávat s americkými nebo izraelskými etnickými čistkami. Souvislost je čistě ve fyzické podstatě, nikoliv v motivaci a záměru. Zatímco americké a izraelské etnické čistky byly záměrem a provedeny podle plánu dávno připraveného nebo alespoň podle nacionálních vizí. Odsun Němců byl čistě následkem války a na základě neuvěřitelně rozsáhlých německých zločinů. Byla to tedy něco jako emotivní pomsta. Byl pro převážnou část mužů ve středním věku dokonce spravedlivý, protože byli touto válkou vinni, nacismus podporovali, ačkoliv jeho myšlenky dobře znali. Velmi velká část z nich  měla na svědomí zločiny přímo. Pouze není možno pro časovou vzdálenost to dokazovat, protože odsunem se vše jaksi smazalo a nikdo z nich osobně potrestán nebyl.

 

Jinak souhlas.

Zdraví Podracký

Ke článku Evropské hodnoty mám ještě jednu připomínku

V článku je téměř nepřítomnost kritiky nacistického a komunistického režimu, soustředění se na americké zločiny, což je přínosné a odvážné, nicméně bez širšího kontextu vyznívá účelově. Ve celém kontextu všech zločinů, dobově vzájemně zhodnocených, totiž americké zločiny příliš nevyzní. Přece jen je v jakési demokratické zemi obtížnější dělat tak rozsáhlé zločiny na jiných národech jako dělali nacisté a dlouhodobá vláda totality se vším co ji doprovází. Američané vlastně nezabránili zločinům, ale přece jen je posunuli do jiné dimenze.

Zdraví Podracký