Aktualizováno 30. ledna 2023

Ministerstvo vnitra,
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7

Oznámení o volebních manipulacích

Dne 18. ledna 2023 ve 12:13 jsem prostřednictvím "odpovědět všem" reagoval na soukromý mail týkající se volebních preferencí při volbě prezidenta ČR. Ke své odpovědi jsem přiložil obrázek gen. Petra Pavla s citacemi z jeho twitterového účtu.

Ze 36 adres účastníků komunikace se všech 7 registrovaných na serveru gmail.com vrátilo jako nedoručitelných. Můj další mail z 12:26, odeslaný stejným způsobem stejným adresátům, avšak bez inkriminované přílohy, prošel i včetně adres na gmail com bez doručovacích problémů.

Pro tuto diskrepanci neexistuje jiné vysvětlení, než porušení tajemství dopravovaných zpráv a cenzura soukromé korespondence serverem gmail.com. Vzhledem k tomu, že i původní mail ze stejného dne z 09:02, na který jsem odpovídal, obsahoval volební doporučení v neprospěch Andreje Babiše, zatímco má odpověď byla v neprospěch gen. Petra Pavla, lze cenzurní zásah serveru gmail.com chápat pouze jako skrytou manipulaci volebního rozhodování občanů ve prospěch gen. Petra Pavla.

Server gmail.com je službou poskytovanou společností Google LLC v USA. A protože pro obchodní zájmy společnosti Google LLC je výsledek českých voleb nepochybně irelevantní, je zřejmé, že vychází vstříc politickým zájmům jiného subjektu či subjektů, které na výsledku českých voleb zájem mají. Uvážíme-li, že značná část občanů ČR využívá bezplatné služby gmail.com, internetového vyhledávače google.com a případných dalších služeb Google LLC, mohou být jeho manipulace vzhledem k těsnému rozdílu obou kandidátů ve druhém kole prezidentských voleb rozhodující.

Pro objektivnost, nestrannost a legitimnost českých prezidentských voleb je proto třeba druhé kolo odložit, než bude zajištěno, aby rozhodování občanů a volební výsledky nepodléhaly manipulacím zahraničních subjektů.

Přemysl Janýr


Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno

Maření přípravy a průběhu voleb, porušení tajemství dopravovaných zpráv

Oznamuji podezření z páchání trestních činů porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z. a maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z. neznámým pachatelem.

Skutková podstata:

Dne 18. ledna 2023 ve 12:13 jsem prostřednictvím "odpovědět všem" reagoval na soukromý mail týkající se volebních preferencí při volbě prezidenta ČR. Ke své odpovědi jsem přiložil obrázek gen. Petra Pavla s citacemi z jeho twitterového účtu.

Ze 36 adres účastníků komunikace se všech 7 registrovaných na serveru gmail.com vrátilo jako nedoručitelných. Můj další mail z 12:26, odeslaný stejným způsobem stejným adresátům, avšak bez inkriminované přílohy, prošel včetně adres na gmail com bez doručovacích problémů.

Pro tuto diskrepanci neexistuje jiné vysvětlení, než porušení tajemství dopravovaných zpráv a cenzura soukromé korespondence serverem gmail.com, což podle mého názoru naplňuje skutkovou podstatu porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z.

Vzhledem k tomu, že i původní mail ze stejného dne z 09:02, na který jsem odpovídal, obsahoval volební doporučení v neprospěch Andreje Babiše, zatímco má odpověď byla v neprospěch gen. Petra Pavla, lze cenzurní zásah serveru gmail.com chápat pouze jako skrytou manipulaci volebního rozhodování občanů ve prospěch gen. Petra Pavla. To podle mého názoru naplňuje skutkovou podstatu maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z.

Příloha: můj mail z 18. ledna 2023 12:13 a sedm zpráv o nedoručitelnosti na server gmail.com

Přemysl Janýr


Aktualizováno 30. ledna 2023

Ministerstvo vnitra,
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7

Volební manipulace

Dne 18. ledna 2023 jsem Vám mailem a písemně zaslal Oznámení o volebních manipulacích mailovým serverem gmail.com. Doplňuji jej o následující fakta.

Oznámení spolu s oznámením o podezření z páchání trestních činů porušení tajemství dopravovaných zpráv a maření přípravy a průběhu voleb Nejvyššímu státnímu zastupitelství jsem publikoval na svém blogu www.janyr.eu včetně inkriminovaného obrázku gen. Petra Pavla. Opomněl jsem však příspěvek uvolnit a v 19:37 jsem svým čtenářům rozeslal mailová oznámení s odkazem na něj. Všechna byla doručena.

Vzápětí mne několik čtenářů upozornilo, že příspěvek není dostupný. Napravil jsem to a stejným čtenářům jsem odkaz s omluvou ve 20:04 rozeslal znovu. 20 mailů z gmail.com se vrátilo jako „nedoručitelných“.

Všem adresátům „nedoručitelných“ mailů jsem ve 20:20 a 20:37 rozeslal upozornění, že oznámení bylo cenzurováno s odkazem na svůj blog, kde příspěvek naleznou, ale bez přímého odkazu na příspěvek. Všechna byla doručena.

Shrnuto:

  • 18. ledna jsem rozeslal celkově 220 mailů adresátům na gmail.com.
  • 90 z nich obsahovalo inkriminovaný obrázek gen. Petra Pavla anebo odkaz na příspěvek, kde byl použit.
  • Z mailů s obrázkem nebo odkazem se 27 vrátilo jako „nedoručitelných“.
  • Z mailů bez obrázku a odkazu, včetně „nedoručitených“ adres, se nevrátil žádný.

Analýzou zásahů jsem zjistil, že z celkem šesti odeslaných mailů obsahujících obrázek nebo odkaz byly nejspíše namátkově cenzurovány pouze dva, z jejichž adresátů na gmail.com se všechny vrátily jako „nedoručitelné“.

Tím je záměr zahraničního subjektu hromadně ovlivnit výsledek voleb technickými prostředky ve prospěch gen. Petra Pavla nad všechnu pochybnost prokázán. I když připustíme, že v daném případě mohl sotva ovlivnit dostatečně velký počet voličů, vyvolává pochybnosti o objektivnosti, nezávislosti, nestrannosti a legitimnosti nejen těchto, ale i všech budoucích voleb, jejichž výsledek nemusí být tak jednoznačný.

Důvěryhodnost volebních výsledků je úhelným kamenem demokratické společnosti. Důsledky její ztráty lze sledovat na příkladu současných USA. Její zajištění je zadáním Ministerstva vnitra. Žádám proto o informaci, jakými způsoby má MV v úmyslu v budoucnosti ochránit průběh českých voleb před zahraničními či domácími manipulacemi.

Přemysl Janýr


Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5,
nám. 14. října 12, 150 00 Praha 5

6 NZN 19/2023

Dle vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 24. ledna bylo mé Oznámení o podezření z páchání trestních činů porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z. a maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z. neznámým pachatelem postoupeno Vašemu zastupitelství.

Doplňuji k němu další zjištění.

Dne 18. ledna 2023 jsem zaslal předmětné oznámení Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Ministerstvu vnitra oznámení o volebních manipulacích. Obě podání jsem zároveň publikoval na svém blogu www.janyr.eu včetně inkriminovaného obrázku gen. Petra Pavla. Opomněl jsem však příspěvek uvolnit a v 19:37 rozeslal svým čtenářům mailová oznámení s odkazem na něj. Všechna byla doručena.

Vzápětí mne několik čtenářů upozornilo, že příspěvek není dostupný. Napravil jsem to a stejným čtenářům jsem odkaz s omluvou ve 20:04 znovu rozeslal. 20 mailů z gmail.com se vrátilo jako „nedoručitelných“.

Všem adresátům „nedoručitelných“ mailů jsem ve 20:20 a 20:37 rozeslal upozornění, že oznámení bylo cenzurováno s odkazem na svůj blog, kde příspěvek naleznou, ale bez přímého odkazu na příspěvek. Všechny maily byly doručeny.

Shrnuto:

  • 18. ledna jsem rozeslal celkově 220 mailů adresátům na gmail.com.
  • 90 z nich obsahovalo inkriminovaný obrázek gen. Petra Pavla anebo odkaz na příspěvek, kde byl použit.
  • Z mailů s obrázkem nebo odkazem se 27 vrátilo jako „nedoručitelných“.
  • Z mailů bez obrázku a odkazu, včetně „nedoručitených“ adres, se nevrátil žádný.

Analýzou zásahů jsem zjistil, že z celkem šesti odeslaných mailů obsahujících obrázek nebo odkaz byly nejspíše namátkově cenzurovány pouze dva, z jejichž adresátů na gmail.com se všechny vrátily jako „nedoručitelné“.

Tyto skutečnosti jednoznačně prokazují porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z. zaměstnanci společnosti Google, Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5, neboť náhodnost takových výsledků je vyloučená.

Prokazatelnou cenzuru soukromých zpráv týkajících se volebních preferencí jednoho z kandidátů nelze vysvětlit jinak, než jako záměr zaměstnanců společnosti Google hromadně ovlivnit výsledek voleb technickými prostředky a tedy mařit jejich přípravy a průběh ve smyslu §351 tr.z.

Přemysl Janýr


Poznámka:

Inkriminovaný obrázek gen. Petra Pavla si čtenář může prohlédnout zde. Měl jsem jisté pochybnosti o autentičnosti jeho citátů, nicméně to byl hec v odpovědi na opačně zaměřený mail podobné úrovně v úzkém okruhu známých a nepřikládal jsem tomu mnoho důležitosti. Teprve cenzurní zásah amerických institucí do české soukromé předvolební diskuse tomu dodal razantní význam. To je také předmětem mých podání, ne skutečné či zfalšované výroky jedné či druhé strany.