Aktualizováno 24. října 2023

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
18. ledna 2023

Oznámení o volebních manipulacích

Dne 18. ledna 2023 ve 12:13 jsem prostřednictvím "odpovědět všem" reagoval na soukromý mail týkající se volebních preferencí při volbě prezidenta ČR. Ke své odpovědi jsem přiložil obrázek gen. Petra Pavla s citacemi z jeho twitterového účtu.

Ze 36 adres účastníků komunikace se všech 7 registrovaných na serveru gmail.com vrátilo jako nedoručitelných. Můj další mail z 12:26, odeslaný stejným způsobem stejným adresátům, avšak bez inkriminované přílohy, prošel i včetně adres na gmail com bez doručovacích problémů.

Pro tuto diskrepanci neexistuje jiné vysvětlení, než porušení tajemství dopravovaných zpráv a cenzura soukromé korespondence serverem gmail.com. Vzhledem k tomu, že i původní mail ze stejného dne z 09:02, na který jsem odpovídal, obsahoval volební doporučení v neprospěch Andreje Babiše, zatímco má odpověď byla v neprospěch gen. Petra Pavla, lze cenzurní zásah serveru gmail.com chápat pouze jako skrytou manipulaci volebního rozhodování občanů ve prospěch gen. Petra Pavla.

Server gmail.com je službou poskytovanou společností Google LLC v USA. A protože pro obchodní zájmy společnosti Google LLC je výsledek českých voleb nepochybně irelevantní, je zřejmé, že vychází vstříc politickým zájmům jiného subjektu či subjektů, které na výsledku českých voleb zájem mají. Uvážíme-li, že značná část občanů ČR využívá bezplatné služby gmail.com, internetového vyhledávače google.com a případných dalších služeb Google LLC, mohou být jeho manipulace vzhledem k těsnému rozdílu obou kandidátů ve druhém kole prezidentských voleb rozhodující.

Pro objektivnost, nestrannost a legitimnost českých prezidentských voleb je proto třeba druhé kolo odložit, než bude zajištěno, aby rozhodování občanů a volební výsledky nepodléhaly manipulacím zahraničních subjektů.

Přemysl Janýr


Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno
18. ledna 2023

Maření přípravy a průběhu voleb, porušení tajemství dopravovaných zpráv

Oznamuji podezření z páchání trestních činů porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z. a maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z. neznámým pachatelem.

Skutková podstata:

Dne 18. ledna 2023 ve 12:13 jsem prostřednictvím "odpovědět všem" reagoval na soukromý mail týkající se volebních preferencí při volbě prezidenta ČR. Ke své odpovědi jsem přiložil obrázek gen. Petra Pavla s citacemi z jeho twitterového účtu.

Ze 36 adres účastníků komunikace se všech 7 registrovaných na serveru gmail.com vrátilo jako nedoručitelných. Můj další mail z 12:26, odeslaný stejným způsobem stejným adresátům, avšak bez inkriminované přílohy, prošel včetně adres na gmail com bez doručovacích problémů.

Pro tuto diskrepanci neexistuje jiné vysvětlení, než porušení tajemství dopravovaných zpráv a cenzura soukromé korespondence serverem gmail.com, což podle mého názoru naplňuje skutkovou podstatu porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z.

Vzhledem k tomu, že i původní mail ze stejného dne z 09:02, na který jsem odpovídal, obsahoval volební doporučení v neprospěch Andreje Babiše, zatímco má odpověď byla v neprospěch gen. Petra Pavla, lze cenzurní zásah serveru gmail.com chápat pouze jako skrytou manipulaci volebního rozhodování občanů ve prospěch gen. Petra Pavla. To podle mého názoru naplňuje skutkovou podstatu maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z.

Příloha: můj mail z 18. ledna 2023 12:13 a sedm zpráv o nedoručitelnosti na server gmail.com

Přemysl Janýr


Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
30. ledna 2023

Volební manipulace

Dne 18. ledna 2023 jsem Vám mailem a písemně zaslal Oznámení o volebních manipulacích mailovým serverem gmail.com. Doplňuji jej o následující fakta.

Oznámení spolu s oznámením o podezření z páchání trestních činů porušení tajemství dopravovaných zpráv a maření přípravy a průběhu voleb Nejvyššímu státnímu zastupitelství jsem publikoval na svém blogu www.janyr.eu včetně inkriminovaného obrázku gen. Petra Pavla. Opomněl jsem však příspěvek uvolnit a v 19:37 jsem svým čtenářům rozeslal mailová oznámení s odkazem na něj. Všechna byla doručena.

Vzápětí mne několik čtenářů upozornilo, že příspěvek není dostupný. Napravil jsem to a stejným čtenářům jsem odkaz s omluvou ve 20:04 rozeslal znovu. 20 mailů z gmail.com se vrátilo jako „nedoručitelných“.

Všem adresátům „nedoručitelných“ mailů jsem ve 20:20 a 20:37 rozeslal upozornění, že oznámení bylo cenzurováno s odkazem na svůj blog, kde příspěvek naleznou, ale bez přímého odkazu na příspěvek. Všechna byla doručena.

Shrnuto:

 • 18. ledna jsem rozeslal celkově 220 mailů adresátům na gmail.com.
 • 90 z nich obsahovalo inkriminovaný obrázek gen. Petra Pavla anebo odkaz na příspěvek, kde byl použit.
 • Z mailů s obrázkem nebo odkazem se 27 vrátilo jako „nedoručitelných“.
 • Z mailů bez obrázku a odkazu, včetně „nedoručitených“ adres, se nevrátil žádný.

Analýzou zásahů jsem zjistil, že z celkem šesti odeslaných mailů obsahujících obrázek nebo odkaz byly nejspíše namátkově cenzurovány pouze dva, z jejichž adresátů na gmail.com se všechny vrátily jako „nedoručitelné“.

Tím je záměr zahraničního subjektu hromadně ovlivnit výsledek voleb technickými prostředky ve prospěch gen. Petra Pavla nad všechnu pochybnost prokázán. I když připustíme, že v daném případě mohl sotva ovlivnit dostatečně velký počet voličů, vyvolává pochybnosti o objektivnosti, nezávislosti, nestrannosti a legitimnosti nejen těchto, ale i všech budoucích voleb, jejichž výsledek nemusí být tak jednoznačný.

Důvěryhodnost volebních výsledků je úhelným kamenem demokratické společnosti. Důsledky její ztráty lze sledovat na příkladu současných USA. Její zajištění je zadáním Ministerstva vnitra. Žádám proto o informaci, jakými způsoby má MV v úmyslu v budoucnosti ochránit průběh českých voleb před zahraničními či domácími manipulacemi.

Přemysl Janýr


Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, nám. 14. října 12, 150 00 Praha 5
30. ledna 2023

6 NZN 19/2023

Dle vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 24. ledna bylo mé Oznámení o podezření z páchání trestních činů porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z. a maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z. neznámým pachatelem postoupeno Vašemu zastupitelství.

Doplňuji k němu další zjištění.

Dne 18. ledna 2023 jsem zaslal předmětné oznámení Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Ministerstvu vnitra oznámení o volebních manipulacích. Obě podání jsem zároveň publikoval na svém blogu www.janyr.eu včetně inkriminovaného obrázku gen. Petra Pavla. Opomněl jsem však příspěvek uvolnit a v 19:37 rozeslal svým čtenářům mailová oznámení s odkazem na něj. Všechna byla doručena.

Vzápětí mne několik čtenářů upozornilo, že příspěvek není dostupný. Napravil jsem to a stejným čtenářům jsem odkaz s omluvou ve 20:04 znovu rozeslal. 20 mailů z gmail.com se vrátilo jako „nedoručitelných“.

Všem adresátům „nedoručitelných“ mailů jsem ve 20:20 a 20:37 rozeslal upozornění, že oznámení bylo cenzurováno s odkazem na svůj blog, kde příspěvek naleznou, ale bez přímého odkazu na příspěvek. Všechny maily byly doručeny.

Shrnuto:

 • 18. ledna jsem rozeslal celkově 220 mailů adresátům na gmail.com.
 • 90 z nich obsahovalo inkriminovaný obrázek gen. Petra Pavla anebo odkaz na příspěvek, kde byl použit.
 • Z mailů s obrázkem nebo odkazem se 27 vrátilo jako „nedoručitelných“.
 • Z mailů bez obrázku a odkazu, včetně „nedoručitených“ adres, se nevrátil žádný.

Analýzou zásahů jsem zjistil, že z celkem šesti odeslaných mailů obsahujících obrázek nebo odkaz byly nejspíše namátkově cenzurovány pouze dva, z jejichž adresátů na gmail.com se všechny vrátily jako „nedoručitelné“.

Tyto skutečnosti jednoznačně prokazují porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z. zaměstnanci společnosti Google, Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5, neboť náhodnost takových výsledků je vyloučená.

Prokazatelnou cenzuru soukromých zpráv týkajících se volebních preferencí jednoho z kandidátů nelze vysvětlit jinak, než jako záměr zaměstnanců společnosti Google hromadně ovlivnit výsledek voleb technickými prostředky a tedy mařit jejich přípravy a průběh ve smyslu §351 tr.z.

Přemysl Janýr


Aktualizováno 21. února 2023

Vyrozumění Policie ČR
7. února 2023

Č.j. KRPA-45553-2/ČJ-2023-001213

 Odpověď Policie ČROdpověď Policie ČR


Obvodni ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Smíchov, Na Bělidle 272/5, Praha 5
21. února 2023

Opětovný podnět: cenzura gmail.com a seznam.cz

Dne 18. ledna jsem Ministerstvu vnitra podal Oznámení o volebních manipulacích serverem gmail.com a Nejvyššímu státnímu zastupitelství Oznámení o podezření z páchání trestních činů porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z. a maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z.. Nejvyšší státní zastupitelství věc předalo Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 pod č.j. NSZ 19/2023. Vámi citovaný titul neodpovídá žádnému z nich a 3. února jsem žádné podání neučinil.

Doporučení vyčerpat možnosti dané Občanským zákoníkem vzniklo nejspíše nedorozuměním. Nejsem se serverem gmail.com v žádném smluvním vztahu, nejsem stranou žádného sporu, nebyla porušena žádná má práva a nebyl jsem nikým a ničím poškozen. Na základě zjištění, která mě osobně nepostihují, jsem oznámil podezření ze spáchání trestných činů.

Následně jsem nashromáždil dostatek nových skutečností jednoznačně prokazujích, že cenzurní zásah serveru gmail.com není „domělý“, ale že server maily namátkově otevírá, čte a podle přečteného rozhoduje, zda budou doručeny. Je přitom irelevantní, zda tak činí konkrétní pachatel osobně anebo si tuto činnost automatizoval, neboť trestný záměr je v obou případech stejný.

Dne 30. ledna jsem proto Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 tyto nové skutečnosti oznámil a kopii dopisu přikládám. Shrnuji, že z 220 mailů odeslaných adresátům na gmail.com server odmítl doručit 27 mailů obsahujících inkriminovanou informaci, ale žádný, ve kterém obsažena nebyla.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o soukromou předvolební informaci v neprospěch gen. Petra Pavla, ale bez problémů byly doručeny maily obsahující informaci v neprospěch Andreje Babiše, lze dovodit, že cílem bylo skryté ovlivnění české prezidentské kampaně zahraničním subjektem. Domnívám se, že to naplňuje skutkovou podstatu maření přípravy a průběhu voleb.

Dále doplňuji podezření z porušování tajemství dopravovaných zpráv rovněž společností Seznam.cz a. s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha.

Na základě podnětu jednoho z čtenářů jsem svým čtenářům s adresou na serveru seznam.cz zaslal dva stejné maily, jeden obsahující odkaz uvedený čtenářem a jeden bez něho, s žádostí o potvrzení, zda dostali oba. Z 22 odpovědí obdrželi 4 čtenáři pouze mail bez odkazu a 3 další mail bez odkazu normálně a mail s odkazem jako spam. Pro rozdílné zacházení se dvěma identickými maily na základě obsaženého odkazu neexistuje jiné vysvětlení, než že – stejně jako gmail.com – server seznam.cz přibližně třetinu mailů namátkově otevřel, přečetl a podle přečteného rozhodl, zda je doručí řádně, jak spam anebo vůbec.

Všechna uváděná zjištění mohu doložit důkazy.

Přemysl Janýr

Příloha: Doplnění dalších zjištění Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 ze 30. ledna 2023


Aktualizováno 6. března

Vyjádření k oznámení o volebních manipulacích MVČR
24. února 2023

Č. j. MV- 38718-4/OV-2023

 


MVČR, oddělení právního a metodického řízení voleb
náměstí Hrdinů 1634/3, 14 21 Praha 4

Stanovisko k vyjádření MV- 38718-4/OV-2023

Dne 27. února 2023 jsem obdržel Vaše vyjádření ke svému oznámení z 18. ledna 2023. Bohužel se nevypořádává s předmětem oznámení, ale s vlastními domněnkami, které s ním nijak nesouvisí. Předmětem bylo odmítání serveru gmail.com doručit obsah nepříznivý pro jednoho z prezidentských kandidátů, ale nikoliv obsah nepříznivý pro druhého.

 • Nepředpokládal jsem, že by MV prověřovalo chování poskytovatelů e-mailových služeb. Oznamoval jsem důvodné podezření skryté volební manipulace, neboť ji považuji za narušení přípravy a průběh voleb bez ohledu na původce a formu.
 • Nerozesílal jsem najednou 220 mailů. Uvedl jsem čtrnáct odeslaných mailů, v nich celkem 220krát opakovaně stejným adresátům na gmail.com.
 • Žádný z mých mailů nebyl kvalifikován jako spam, tento pojem se v mém podání vůbec nevyskytuje.
 • Maily více adresátům jsou standardní formou elektronické komunikace, užívanou nepochybně i MV ČR. Domnělý algoritmus vyhodnocující „spamovost“ podle počtu adresátů by popíral její smysl.
 • Poskytovatel mailové služby nemá možnost zjistit, kolik BCC adresátů příchozí mail původně obsahoval, neboť obdrží pouze individuální maily adresované jeho klientům. Domnělý algoritmus není technicky proveditelný.
 • Ani domnělé algoritmy dle vytížení sítě by nevysvětlovaly systematicky rozdílné zacházení s maily odeslanými stejným adresátům v rozpětí minut v závislosti na obsahu.
 • Spamové filtry evidují adresy odesilatelů nahlášených uživateli. Má adresa není vedena v žádném z nich.
 • Doporučení výběru jiného poskytovatele je zcela mimo souvislost; jak je z mé mailové adresy zřejmé, gmail.com nepoužívám a se svým poskytovatelem jsem zcela spokojen.

Předmětem mého podání je otevření, přečtení a další zpracování mailů v závislosti na přečteném. Trestní aspekt porušení tajemství dopravovaných zpráv jsem oznámil státnímu zastupitelství. MV upozorňuji na politický aspekt volební manipulace.

Aby oddělení právního a metodického řízení voleb předešlo výtce nekonání, navrhuji, aby mé údaje nejprve konzultovalo s příslušným IT oddělením MV. Mohu k tomu poskytnout všechny potřebné podklady. V případě, že systematickou mailovou cenzuru potvrdí, navrhuji vyžádat si vyjádření společnosti Google a teprve potom se k věci vyjádřit.

Přemysl Janýr


Aktualizováno 11. března 2023

Vyrozumění Policie ČR
6. března 2023

Č.j. KRPA-45553-2/ČJ-2023-001213

 Vyrozumění Policie ČR

Druhé vyjádření k oznámení o volebních manipulacích MVČR
8. března 2023

Č. j. MV- 38718-4/OV-2023

 Vyrozumění Policie ČR


Aktualizováno 22. března 2023

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, nám. 14. října 12, 150 00 Praha 5
22. března 2023

Žádost o nové vyšetření věci 6 NZN 19/2023

Nejvyšší státní zastupitelství vám pod uvedenou značkou postoupilo mé Oznámení o podezření z páchání trestních činů porušení tajemství dopravovaných zpráv dle §182 odst. 1b a 3a tr.z. a maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z. neznámým pachatelem ze dne 24. ledna, které jsem 30. ledna doplnil dalšími zjištěními. Podání jste dále postoupili Obvodnímu ředitelství Policie Praha II (dále Policie), která jej vede pod č. j. KRPA-45553-2/ČJ-2023-001213.

Vyrozuměním ze dne 6. března mi Policie oznamuje, že nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, neboť „o tom, jaká příloha bude mailem poslána, a zda ji schránka příjemce přijme, nerozhodují lidé, ale předem nastavené algoritmy softwaru daných společností“.

Toto zdůvodnění je podle mého názoru věcně i právně chybné.

Podle rozhodnutí 4 Tdo 536/2010 Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 6. 2010 Trestného činu porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 240 odst. 1 písm. b) tr. zák. se dopustí ten, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch takového tajemství využije.

Softwarové algoritmy nepocházejí shůry, ale formulují je konkrétní lidé, kteří jimi sledují konkrétní zájmy a cíle. V daném případě je cílem využít tajemství dopravované zprávy jak ke způsobení škody klientům tím, že zabrání doručení informace, kterou jim odesílatel zaslal, tak i k neoprávněnému prospěchu dosažením sledovaných zájmů. Je přitom lhostejné, zda tak pachatel činí osobně anebo si tuto činnost automatizuje, neboť trestný úmysl je v obou případech stejný.

Z rozdílného zacházení s dopravovanými zprávami v závislosti na tom, pro kterého z prezidentských kandidátů je obsah příznivý či nepříznivý, lze vyvodit, že zájmem pachatele bylo skrytě ovlivňovat volební preference klientů. Uvážíme-li, že gmail.com je v ČR nejpoužívanějším mailovým serverem a že mimo něj provozuje společnost Google inc. také prakticky monopolní internetový vyhledávač Google, největší videový portál YouTube a další populární služby, může skryté ovlivňování volebních preferencí zahraničním subjektem ovlivnit volební výsledek v míře neporovnatelně vyšší než čeští pachatelé, kteří byli pro maření přípravy a průběhu voleb dle §351 tr.z. odsouzení.

Žádám proto, aby Policie mé oznámení znovu a řádně vyšetřila.

Přemysl Janýr

Aktualizováno 24. října 2023

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5
Vyrozumění o učiněných opatřeních - oznamovatel Přemysl Janýr
6. října 2023

Č. j.: 0 ZN 51/2023-11


Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, nám. 14. října 12, 150 00 Praha 5
22. října 2023

Podklady vyžádané ve Vyrozumění 0 ZN 51/2023-11

Dne 16.10.2023 mi bylo doručeno Vaše Vyjádření o učiněných opatřeních pod uvedeným č.j. se žádostí o zaslání dalších podkladů. Podání, která jsem ve věci učinil a odpovědi na ně průběžně zveřejňuji na svém blogu http://www.janyr.eu/index.php/98-volebni-kampan-gmail-com, kde jsou k dohledání.

V přiloženém souboru zasílám předmětné maily (resp. vzorky). Zde jejich chronologický seznam a kontext.

 1. 18.1.2023 12'13 AW 10 lží Andreje Babiše VS realita.msg: Mail, kterým jsem skupině 36 adresátů odpověděl na předchozí mail, obsahuje inkriminovaný obrázek Petra Pavla přímo v textu;
 2. 18.1.2023 12'13 nedoručeno.msg: Hlášení gmail.com o nedoručitelnosti z důvodu „SPF and DKIM both 5.7.26 do not pass“. Obdržel jsem celkem 8 těchto odpovědí, 7 od všech adresátů s adresou na gmail.com a 1 s adresou atlas.com.
 3. 18.1.2023 12'31 AW 10 lží Andreje Babiše VS realita.msg: Oznámil jsem všem 36 adresátům, že můj předchozí mail nebyl osmi z nich doručen a inkriminovaný obrázek jsem přidal jako přílohu. Všechny maily prošly bez chybových hlášení.

Vyvodil jsem z toho závěr, že překážkou doručení nebylo „SPF and DKIM both 5.7.26 do not pass“, ale obsažený inkriminovaný obrázek. Ještě stejného dne jsem napsal „Oznámení o volebních manipulacích“ Ministerstvu vnitra a oznámení o „Maření přípravy a průběhu voleb, porušení tajemství dopravovaných zpráv“ Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Obě podání včetně inkriminovaného obrázku jsem publikoval na uvedené adrese, avšak opomněl příspěvek zveřejnit.

 1. 18.1.2023 19'37 Volební kampaň gmail.com.msg: Oznámení o novém příspěvku jsem rozeslal na svůj rozdělovník. Všechny maily prošly bez chybových hlášek a několik čtenářů mě upozornilo na nedostupnost příspěvku.
 2. 18.1.2023 20'04 Volební kampaň gmail.com nenalezen.msg: Omluva a opakovaný odkaz na – mezitím zveřejněný – příspěvek;
 3. 18.1.2023 20'05 Unzustellbar Volební kampaň gmail.com nenalezen.msg: Hlášení gmail.com o nedoručitelnosti z důvodu „SPF and DKIM both 5.7.26 do not pass“. Obdržel jsem celkem 21 těchto odpovědí.

Můj rozdělovník obsahoval 83 adres čtenářů s adresou na gmail.com. Oznámení rozesílám v tranších po 100 adresátech BCC. Z jedné z tranší přišly chybové hlášky ze všech 20 adres gmail.com. Ostatní tranše prošly až na jednu výjimku bezchybně.

30.1.2023 jsem podání ke Státnímu zastupitelství z 18.1. doplnil o tyto nově zjištěné skutečnosti a o sumární analýzu výsledků. Text jsem na svém blogu aktualizoval a inkriminovaný obrázek odstranil.

 1. 30.1.2023 17'13 Volební kampaň gmail.com - aktualizace.msg: Oznámení o aktualizaci jsem opět rozeslal na svůj rozdělovník. Všechny maily prošly bez chybových hlášek.

 

Shrnutí chybových hlášení na mé maily mezi 18.1. do 30.1.:

Odesláno

„Závadný obsah“

Počet adresátů gmail.com

Počet chybových hlášení

18.1.2023 12'13

ano

6

6

18.1.2023 12'31

ne

6

0

18.1.2023 19'37

ne

83

0

18.1.2023 20'04

ano
(na odkazované stránce)

83
(20 v jedné z tranší)

21
(20 v jedné z tranší)

30.1.2023 17'13

ne

83

0

Mezitím mě jeden čtenář upozornil, že podobně cenzuruje maily rovněž server seznam.cz a zaslal mi link, který údajně cenzuře podléhá. 11.2. jsem tedy udělal experiment, při kterém jsem 98 čtenářům s adresou na seznam.cz zaslal ve 2x4 tranších maily s identickým textem, jeden s linkem a jeden bez něho, a požádal je o sdělení, zda dostali oba maily řádně, jako spam anebo vůbec.

 1. 11.2.2023 16'23 seznam.cz.msg: testovací mail bez linku
 2. 11.2.2023 16'24 seznam.cz link.msg: testovací mail s linkem

Z 22 odpovědí obdrželi 4 čtenáři pouze mail bez linku a 3 další čtenáři mail bez linku normálně a mail s linkem jako spam. 21.2. jsem proto na místním oddělení policie Praha II – Smíchov podal opětovný podnět rozšířený o cenzuru serverem seznam.cz.

Zjištěné skutečnosti jednoznačně prokazují zásahy serverů gmail.com a seznam.cz, které maily namátkově otevírají, čtou a přečtené využívají k rozhodnutí, zda budou doručeny (případně doručeny jako spam v případě seznam.cz) anebo nedoručeny. Je přitom irelevantní, zda tak činí konkrétní pachatel osobně anebo si tuto činnost automatizoval, neboť trestný záměr je v obou případech stejný. Vzhledem k cenzurovaným obsahům lze dovodit, že záměrem je manipulovat předvolební názorovou diskuzi občanů ve prospěch jednoho z kandidátů.

Ještě dodávám, že v příloze obsažené maily obsahují osobní informace (mailové adresy a jména) adresátů, neboť jsem nechtěl porušit jejich autenticitu vymazáním. Činím tak nerad v přesvědčení, že nebudou použity a vyhodnocovány nad rámec důkazů o porušování tajemství dopravovaných zpráv a maření přípravy a průběhu voleb, u kterých osobní údaje adresátů nemají žádný procesní význam a nebudou do spisu převzaty.

Přemysl Janýr

 

Poznámka:

Inkriminovaný obrázek gen. Petra Pavla si čtenář může prohlédnout zde. Měl jsem jisté pochybnosti o autentičnosti jeho citátů, nicméně to byl hec v odpovědi na opačně zaměřený mail podobné úrovně v úzkém okruhu známých a nepřikládal jsem tomu mnoho důležitosti. Teprve cenzurní zásah amerických institucí do české soukromé předvolební diskuse tomu dodal razantní význam. Ten je také předmětem mých podání, ne skutečné či zfalšované výroky jedné či druhé strany.

21. února jsem trestní oznámení o cenzuronání mailů rozěířil o server seznam.cz.

Po odmítavých odpovědích MV a PCR reagovalo Státní zastupitelství pro Prahu 5 6. října na mou žádost o nové vyšetření z 22. března pozitivně.