Aktualizováno 22. března 2023

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
18. ledna 2023

Oznámení o volebních manipulacích

Dne 18. ledna 2023 ve 12:13 jsem prostřednictvím "odpovědět všem" reagoval na soukromý mail týkající se volebních preferencí při volbě prezidenta ČR. Ke své odpovědi jsem přiložil obrázek gen. Petra Pavla s citacemi z jeho twitterového účtu.

Ze 36 adres účastníků komunikace se všech 7 registrovaných na serveru gmail.com vrátilo jako nedoručitelných. Můj další mail z 12:26, odeslaný stejným způsobem stejným adresátům, avšak bez inkriminované přílohy, prošel i včetně adres na gmail com bez doručovacích problémů.

Pro tuto diskrepanci neexistuje jiné vysvětlení, než porušení tajemství dopravovaných zpráv a cenzura soukromé korespondence serverem gmail.com. Vzhledem k tomu, že i původní mail ze stejného dne z 09:02, na který jsem odpovídal, obsahoval volební doporučení v neprospěch Andreje Babiše, zatímco má odpověď byla v neprospěch gen. Petra Pavla, lze cenzurní zásah serveru gmail.com chápat pouze jako skrytou manipulaci volebního rozhodování občanů ve prospěch gen. Petra Pavla.

Jakoby celý svět v posledních desetiletích nabyl výrazně psychopatických rysů. Jakoby nezadržitelně směřoval ke konečnému stavu, kdy několik psychopatických parazitů bude vlastnit veškerou moc, bohatství a miliardy otroků, psal jsem před sedmi lety. Mezitím se svět konečnému stavu mílovými kroky přiblížil, ale koherentní odpor se nikde nerýsuje. Proti okruhům psychopatických osobností chybí účinné detekční a obranné mechanismy i resilience. Je na čase se zamyslet.

Malajští Semajové jsou vzácným příkladem kultury nenásilí. Neznají slova jako vražda či zabít, děti nebijí, konflikty jsou vzácné, zabíjení slepic považují za politováníhodnou nezbytnost.

V padesátých letech naverbovala britská správa semajské muže do bojů proti komunistickému odboji. Jeden z nich vzpomíná: Zabíjeli jsme, zabíjeli a zabíjeli. Malajci si často v zabíjení dopřáli pauzu, přehrabovali se v kapsách nepřátel, brali jim hodinky a peníze. My jsme ani nepomysleli na hodinky nebo peníze. Mysleli jsme jen na zabíjení. Jo, skutečně jsme se opájeli krví.

Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George Friedman, americký analytik a zakladatel soukromé CIA Stratfor, v roce 2015 na Chicagském výboru zahraničních záležitostí. Přednostním zájmem, za který jsme po století vedli války – první, druhou i studenou – byl vztah mezi Německem a Ruskem, neboť jejich spojení představuje jedinou sílu, která by nás mohla ohrozit. A zajistit, aby se tak nestalo.

Zajistit, aby se tak nestalo, je červená nit, která se táhne i nový stoletím. Bez ní mu nelze porozumět.

Nepamatuji si, že by kolem něčeho byl takový zmatek jako kolem epidemie Covid-19 a očkování proti němu. Čísla, informace, názory, opatření se mění často v průběhu hodin. To pro běžného konzumenta sdělovacích prostředků. Pro ty, kdo mají ve zvyku vyhledávat si vlastní zdroje, je svět ještě nepřehlednější. Z jedné strany jsou nemilosrdně tlačeni k povinnému pravidelnému očkování zcela bezpečnými vakcínami, z druhé jsou konfrontováni s Gatesovými chipy, žiletkami ve vakcínách, genetickým přeprogramováním a depopulací. Jedinými jistotami jsou rostoucí polarizace, mizící demokracie a astronomické zisky farmaceutických koncernů.

Alespoň některé informace si lze s trochou práce nezávisle ověřit. K tomu se nabízí například Our World In Data , který denně shromažďuje aktuální hodnoty z oficiálních zdrojů různých zemí podle data, země a širokého spektra kritérií a nabízí je ke stažení. Převedl jsem si je do své databáze, takže si mohu některé hypotézy ověřit sám.

Meritorní otázkou je přirozeně účinnost vakcín. Ale jak ji zjistit?

V genetice je základním informačním prvkem gen. U kultur a národů lze vysledovat obdobný, i když ne tak uchopitelný prvek, nazývaný meme (mím). Jsou to jednoduché vzorce vnímání, myšlení, hodnocení, jednání, jejichž stopu lze v dané kultuře sledovat často po staletí, ba tisíciletí. Specifická memová skladba bývá podkladem kulturních stereotypů opisovaných například jako národní povaha.

Příkladem může být vzorec přimknutí se k mocným a péče o nadstandardní vztahy s nimi (zalíbit se) až do hořkého konce. Držet se Anglie a Francie jako klíšťata a nepustit je 1, formuluje národní program Milan Hodža v září 1938. Adolf Hitler společně s Emilem Háchou položili základ k novému evropskému životu českého národa, hlásá Emanuel Moravec v dubnu 1945. Hold a obdiv bratom a priateľom, vyřizuje Alexander Dubček na slavnostním zasedání ÚV KSSS v listopadu 1967. ČR dostojí svým závazkům jak vůči silám ISAF, tak afghánské vládě, ujišťuje Alexandr Vondra v červnu 2021.

Jako vždy, na špatné straně.