Přijde skin do romské hospody, postaví se k výčepu, na tričku má nápis Nesnáším Romy ze tří důvodů. Co to má znamenat, zeptá se jeden. První důvod je, že neumíte číst, odpoví skin. Cos to řekl, ptá se výhružně jiný. Druhý je, že nerozumíte česky. Další se na skina žene s nožem. A třetí, že taháte kudličky tam, kde se bude střílet.

Koncentrační tábor Lety byl zřízen na okraji stejnojmenné obce v okrese Písek na základě vládního nařízení č. 72 o kárných pracovních táborech ze dne 2. března 1939, tedy dva týdny před obsazením republiky, nařízením ministra vnitra protektorátní vlády Josefa Ježka ze dne 15. července 1940. Stavba tábora začala 17. července, dodatečné svolení ke zřízení tábora dal říšský protektor von Neurath 27. července. Později k Letům přibyl cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu. Tábory podléhaly kriminálním ústřednám v Praze a v Brně, velitelem Letů byl jmenován četník Josef Janovský, personál sestával z českých četníků a úředníků a z dozorců rekrutovaných z přilehlých obcí. Svědci shodně vypovídají, že se Němci v táboře s výjimkou přípravy deportace do Osvětimi nevyskytovali.